19 Dec
19Dec

אינני מכיר באופן אישי את היועץ הפרסומי של 'יוזמי טרור המטפחות' אך הוא גאון, קצת יורם - אבל בהחלט גאון..

בלי שאיש ישים לב- הוא הסית את הוויכוח והמחלוקת האמיתית ממקומה הטבעי לתחום אותו הוא מעוניין להוקיע ועבר ממגננה למתקפה וכך, לאחר שנות חפירה רדודה ואווילית אך עם זאת טורדנית, ואפילו כפייתית משהו - התקבלה במוחם התמים של יהודים רבים ה"מסקנה" העגומה הבאה:

כיסויי הראש הכי כשרים, טובים ודתיים הינם ללא ספק: מטפחת, כובע, בנדנה וכל חתיכת בד וכיוצא באלו שתשווה לאישה מראה של נשואה...

ומנגד - על פאה נכרית ישנן קושיות הלכתיות ורעיוניות כה רבות שעדיף כלל לא להתעסק איתה... לא עלינו...

וזו כמובן טעות איומה שלהשלכותיה הנוראיות אנו עדים יום יום...

ובכן, בפוסט הנוכחי אבקש לעזוב זמנית את עניין הפאה ולברר לעומק את דעת ההלכה והמנהג בנוגע לשימוש במטפחת לכיסוי שיער האישה בחוץ וכל שכן וקל וחומר שאר הכיסויים המגוחכים בדורנו.

ואבקש כמובן ופשוט לכל, להשאיר את העניין כדיון הלכתי טהור ובירור האמת ורצון ה' וחלילה לנו לרדת לפסים אישיים ולהיפגע...

וכך כותבת ה"יד החזקה" של הרמב"ם ב"משנה תורה", ספר נשים, הלכות אישות פרק כד' הלכה יב': "ואיזו היא דת יהודית? הוא מנהג שנהגו בנות ישראל, ואלו הן הדברים שאם עשת (עשתה) אחד מהן עברה על דת יהודית (העוברת עליו בעלה צריך לגרש אותה ללא תשלום הכתובה!): יוצאה לשוק או למבוי (רחוב הפתוח ומתחבר לרשות הרבים. הנקודה היא שהמקומות הללו אינם מקומות פרטיים ואישיים שלה ומצויים שם (גם) אנשים אחרים) וראשה פרוע (הכוונה ששיערה מגולה ולא מכוסה, ולא כטעות העולם שפרוע בעניין הזה פירושו לא מסודר..) ואין עליה רדיד (צעיף המכסה את כל המטפחת והראש ואף חלק מפלג גוף עליון. וכך כיסו את שיערן נשות ישראל לדורותיהן כשלא חבשו פאה, לא רק שאת שיערן לא ראו אלא אפילו את מטפחתן לא העיזו להראות!) כשאר הנשים, אף על פי ששערה מכוסה במטפחת.."

וכמוהו פסק רבי יוסף קארו (ועוד פוסקים ומקורות רבים) ב'שולחן ערוך' שלו, חלק 'אבן העזר' סימן קטו' הלכה ד': "איזו היא דת יהודית?- היא מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל, ואלו הם הדברים שאם עשתה אחת מהם עברה על דת יהודית: יוצאת לשוק או למבוי מפולש או בחצר שהרבים בוקעים בו (הולכים ומצויים שם) וראשה פרוע ואין עליה רדיד ככל הנשים אף על פי ששערה מכוסה במטפחות.."

מכאן מובן ופשוט בבירור שמטפחת לבדה אינה מספיקה על פי ההלכה אף על פי שהיא צנועה ומכסה את כל השיער! נדגיש שאם המטפחת אינה צנועה ומכסה את כל השיער (כרובם המוחלט של הכיסויים בדורנו, שחלקם הגדול מלכתחילה נחבש באופן שמכסה רק חלק מהשערות!) זו כבר עבירה מהתורה (-לדעת הרבה פוסקים, ובוודאי עוברת איסור של 'דת משה'), ואילו בהלכה הזו דנים במטפחת צנועה המכסה היטב (נדיר מאוד בדורנו.. לצערנו..) ואף היא בעייתית מאוד ומביאה לאיסור חמור עד כדי גירושין!

אנו מודעים להיתר החדש יחסית, הדחוק, הדחוי והשנוי במחלוקת של יציאת שערות מהכיסוי ולדיוניים ההלכתיים בדורנו לגבי שינוי המנהג בשנים האחרונות ונדון בזה בהמשך להנאתן של המהדרות במצוות ולא מחפשות הקלות מסוייגות... ולכל הדעות זוהי פירצה והקלה מודרנית וההלכה שלעיל היא היא מנהג אמותינו מקדמת דנא ומי שהסיר עטרה ממקומה עליו לדאוג להחזרת העטרה ליושנה חלף תירוצים שונים ומשונים המורידים את רף ההלכה יותר ויותר ללא מעצור ולדאבוננו עוד באים בטענות כלפי המחמירות לקיים את ההלכה ככתבה ולשונה כבימים ימימה!

⁦⁩ובקיצור נמרץ רק אומר שהיתר זה שלמרות שנאמר במפורש "שיער באישה ערווה" סובר בכל זאת שישנו סוג, חלק ואורך מסוים של שיער שאותו ניתן לגלות ברבים- זה בדיוק כמו לומר שלמרות שכתוב "קול באישה ערווה" אבל אם היא שרה רק את הפזמון ולא את כל השיר אז מותר...

ושלא תבינו אותי לא נכון! אני נגד כפייה דתית, הכרחה פאתית או הדתה כיסויית חלילה!

אבל אני, בדיוק כמוכם, עוד יותר מכך נגד סילופים, שקרים והפיכת חושך לאור ואור לחושך- ולמען השפיות המתבקשת ולמען הדורות הבאים מוכרחים לעשות הבדלה!

זה לא ענייני כיצד אתן מכסות את שיערות ראשכן- אך אל לנו להשלות את עצמנו בתירוצי סרק- אישה המסתפקת רק במטפחת/ כובע/ סרט חייבת לדעת שמצוות כיסוי השיער שלה לוקה בחסר בלשון המעטה!.. וכשהיא מתבוננת בחברתה החובשת פאה, מלבד הקנאה במראה היהודי הנאה והמכובד שלה (להבדיל ממראה הנשים המצונפות בדתות אחרות..) היא צריכה לקנא אף בדרגתה הרוחנית באשר היא מחמירה ומהדרת יותר ממנה ומכסה את שערותיה באופן אבסולוטי כדרוש וכנהוג מימים ימימה ואין שום סיבה הלכתית (מבוססת!) לבעלה לגרשה ללא כתובה כבשאר הכיסויים המודרניים!..

ובסגנון אחר- סבתא עם שערות סקוצ' לניקוי כלים בת 119 לאורך ימים ושנים טובות המכסה את שערותיה עם מטפחת היא הרבה פחות צנועה מאישה צעירה ונאה (על פי כללי ההלכה כמובן) המכסה ראשה באופן טוטאלי בפאה יפה (בגדר ההלכה והמנהג כמובן).

לסיכום- נשות ישראל היקרות והמהדרות! בעלים יראי שמיים שלא מחפשים פשרות זולות! הכניסו זאת טוב טוב לראשכם: על פי גדר ההלכה היהודית- מטפחת היא בגד ים! מטפחת צנועה היא בגד ים צנוע! ל-א י-ו-צ-א-י-ם ע-ם מ-ט-פ-ח-ת מ-ה-ב-י-ת!

שלכם בלב שלם, פקיד זוטר בעמותת "בגד ים בים- מטפחת בבית" (העמותה בשלבי פירוק בעקבות החלטה ברוכה של אשת רשם העמותות- עם כל האתגר שבזה- לחבוש פאה גם בבית אז נא לא לקבוע מסמרות),

יפתח לוזיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות