24 Dec
24Dec

הרב אליעזר שלמה שיק, המכונה בפי תלמידיו 'מוהרא"ש' ו'הצדיק מיבנאל' (כ"א באייר ה'ת"ש, 29 במאי 1940 -י"ז בשבט ה'תשע"ה, 6 בפברואר 2015 למניינם), היה מייסדה של קהילת "היכל הקודש" בחסידות ברסלב ואחד מרבניה ומנהיגיה הבולטים של חסידות ברסלב.

כך הוא כותב בספרו 'שיחות מוהרא"ש' חלק ט':

"אלו הנשים שהולכות בשערותיהן, לא די שיש להן מטפחת, כי רואים בחוש אשר דרכה של המטפחת לזוז ממקומה, ובכך נראות שערות ראשה בחוץ. ועל כן טוב מאוד לחבוש פאה נכרית, שעל ידי זה לכל הפחות תהיינה מכוסות השערות. ואף שיש מהנשים הספרדיות הנוהגות שלא ללבוש פאה נכרית משום פריצותא, עם זאת מי שרוצה להסתכל בעין אמת ולהבין את האמת, ההכרח לו להודות, אשר אי אפשר בשום פנים ואופן לכסות את השערות במטפחת בלבד, כי היא נוטה הצידה, ואז נראות השערות בחוץ, ויש על זה קללה מהזוהר הקדוש, עד כדי כך שאומר הזוהר, שכל העניות והדחקות שאדם סובל, היא רק מחמת שהאשה הולכת בגילוי שערותיה בביתה, ומכל שכן בחוץ, ועל כן בזה שהאשה חובשת פאה נכרית הרי זה כמי שמתלבשת באיזה כובע, כי סוף כל סוף אין זה השיער שלה, כי אם כמו כובע על השיער, אשר זה טוב יותר, ובזה היא מכסה את כל שערותיה שאין רואים אותן בחוץ."

וחשוב לציין שלאמיתו של דבר אין שום פריצות בפאה נכרית גם לדעת הספרדים וכפי שהוכנו ונוכיח בהמשך, אלא מה שכתב הרב זה כמובן 'לדעת הסוברים כך' וממילא הם לא חובשים פאה אך כמובן שלפועל ממש אין זה כך כלל וכלל.

וכן כתב ב'אשר בנחל' חלק לא', תשובה ה'-כד':

"ועדיף ללכת עם פאה, מאשר ללכת עם מטפחת ובגילוי שיער, וזה ברור. כי ללכת בגילוי שיער, זהו עוון חמור מאוד מאוד, ואת זאת צריכים לזכור היטב היטב, כי פאה זהו סתם כובע של שיער ולא יותר.. אבל כפי שהיום הולכות הנשים עם שיערותיהן בלי תגלחת, ואזי חצי ראש בחוץ בגילוי שיער, בוודאי עדיף ללכת עם פאה שיכסה את השיערות לגמרי, וזה ברור מאוד מאוד.."

ולהלן נוסח שאלה שנשלחה לרב, כפי שהובא באתר 'ברסלב סיטי':

"לכבוד קדושת הצדיק שלום וברכה. ברצוני להתייעץ עם הצדיק בעניין שמטריד אותי מאוד: אני מאוד רוצה ומנסה להקפיד ששערות ראשי לא תראינה, ונוכחתי לראות שבאמת זה מאד קשה, והדרך היחידה לכך היא לעשות תגלחת. העניין הוא שזה מאוד מאוד קשה וכבד עליי, מה גם שאם אעשה זאת, אראה מאוד חריגה בסביבה שאני גרה. נאמר לי שלפי דעת הספרדים לא נוהגים שהאשה עושה תגלחת, וגם שלפי ההלכה מותר שיראו שתי אצבעות משערה של האשה.

אני מאוד רוצה לשמוע ולהתחשב בדעת הזוהר הקדוש, אך מאד קשה לי כל ענין התגלחת, וללבוש פאה זה בעייתי גם מצידי וגם מצד בעלי, ויש לי חלישות הדעת גדולה מכך. אשמח שהצדיק יאיר את עיני וייתן לי הדרכה כפי המקום והכלים שלי כרגע". עד כאן השאלה, שהופנתה דרך מערכת האתר 'ברסלב סיטי' ללשכת המוהרא"ש עליו השלום.

שימו לב שהשואלת רוצה לכתחילה לכסות ראשה הרמטית והיא אינה כהרבה נשים שלדאבוננו מלכתחילה מוציאות פוני מקדימה ו/או צמה מאחורה ו/או שתי אצבעות ו/או עשר אצבעות לי יש... ובכל זאת מעידה היא בגילוי לב שהדבר קשה לביצוע עם מטפחת, ובפרט מי שרוצה להדר ולהחמיר שלא יראו אף שערה כדעת הזוהר ועוד... (אגב, באתר מצויות שאלות נוספות של נשים בעניין וחלקן מתארות בעצמן את ניסיון הכיסוי המוחלט עם מטפחת כבלתי אפשרי!...)

והנה לפניכם מענה הרב במתק שפתיו (שימו לב לתאריך המכתב, שלא תגידו שהוא דיבר על "הפאות של פעם"! סה"כ לפני מספר שנים):

"בעזה"י יום ד' לסדר בהעלותך י"ג סיון התשע"גשלום רב אל לאה תחי'לנכון קבלתי את מכתבך.

אני מוכרח רק לכתוב לך מה שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות ע"ב.) ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית, ואיזוהי דת יהודית, יוצאה וראשה פרוע, שאשה שיוצאת בגילוי שער מגיע לה גט בלי תשלום כתובה, כי זה מאד מאד חמור, ואמרו חכמינו הקדושים (יומא מ"ז.) שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה, אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך? אמרה להם מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי, כי גילוי השערות אצל אשה נשואה היא עוון חמור מאד מאד, ולא יכולים לשנות את דברי חכמינו הקדושים בשום פנים ואופן, וכן מה שמובא בזוהר הקדוש" (כאן מובא ציטוט נפלא מהזוהר בפרשת נשא, ונביא אותו בהמשך).

"...ולכן רבבות רבבות נשות נשואות אצל האשכנזיות מורידים לגמרי את השער, כך שאף פעם לא יבואו לידי הנסיון הזה, אבל יש נשים שמתביישות עם קרחת, לזאת התירו להן פאה, ויש נשים שהולכים עם מטפחת, ויש בענין פאה מחלוקת גדולה בין הפוסקים, יש מתירים ויש אוסרים, על כל פנים אין שום היתר שיראו את השערות אפילו שערה אחת, לא רק שתי אצבעות וכו' וכו', ואמר הרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע (זכותו יגן עלינו), שהוא היה נגד כל האופנות החדשות אצל הנשים "הגאולה תלויה רק בשערה אחת", ופירשו הצדיקים את דבריו, שאלו הנשים הנשואות שרואים את השערות שלהן, הן המעכבות את הגאולה."

"על כל פנים בענין פאה את צריכה לדעת אשר אפילו בין חכמי הספרדים יש המון מתירים ללכת עם פאה נוכרית, כמו רבי שלום משאש זצ"ל..." (כאן ציטט הרב את דברי הרב משאש, אותם נביא בהמשך).

"וכבר הגאון הספרדי רבי יהושע בועז ברוך זצ"ל, בעל "עין משפט" על הש"ס, בספרו "שלטי הגבורים" על הרי"ף (שבת כ"ט: מדפי הרי"ף), התיר לבישת פאה נכרית לנשים נשואות, וכתב ששיער תלוש אינו ערוה, ואין בו משום פריעת ראש.. (וכאן ציטט הרב את דברי הגיבור הספרדי שלנו שאת דבריו כבר הטמענו בעבר. ובהמשך מרחיב הרב בעניניי חשיבות הצניעות בכלל, וחותם במשפט עצום מלפני הצמצום-) ואשה שהולכת בצניעות דייקא (דווקא) בזכותה נגאל."

לא אלמן ישראל! אשריכם חסידי ברסלב!

במכתב דומה באתר הרב משיב בין היתר את התשובה התקיפה הבאה:

"והענין הוא כי אי אפשר לתאר ולשער את חומרת העניין של אשה שהולכת בגילוי שער וכו', אפילו אצבע או שתי אצבעות וכו', שזה עוון חמור מאוד מאוד... ולכן צריכים מאוד מאוד להקפיד על דבר זה, כי הזוהר הקדוש (נשא קכ"ה) מקלל את האישה והבית איפה שרואים את שערות האישה בחוץ, ואל תסתכלי שיש נשים קלות דעת שלא מקפידות על זה וכו', הן סתם חצופות ומתנהגות נגד ההלכה, ולא יאבה הקדוש ברוך הוא לסלוח להן.."

חשוב לציין ש-

א. בהתחשב בהשקפת העולם עליה חונכתי אני הקטן לאו דווקא מסכים עם צורת הביטוי וסגנונם של דברי הפוסקים המובאים במסגרת זו אלא רק משגר אליכם את הדברים כהוייתם עם דגש על התוכן עצמו- עדיפות הפאה על פי ההלכה!..

ב. שימו לב! השואלת מבקשת עצה כיצד לכסות את הראש הכי טוב וטוענת שאין לה ברירה אלא לסמוך על "היתר שתי אצבעות" ושפאה "בעייתית" בשבילה..

הרב יכול היה לומר לה שתתאמץ יותר, שתשתדל חזק, שתחבוש רדיד על המטפחת...

אך לא: הרב מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות- מתעלם מגילוח, דוחה היתר גילוי שיער אמיתי גם בבית וקל וחומר בחוץ, וצולף לכיסוי האולטימטיבי, בפרט בדורות האחרונים- פאה נכרית!

ג. אין מנהגנו לגלח את שערות האישה ומה גם שלפי דברי ה'שלטי הגיבורים' גם הקרקפת ("ונראה גם בשרה עם השיער") מוגדרת 'ערווה'...

ד. בנוגע למילות הרב: "ויש בענין פאה מחלוקת גדולה בין הפוסקים, יש מתירים ויש אוסרים..." וכמו כן בנוגע להגדרת 'היתר' הרב משאש וה'שלטי הגיבורים'- כבר הוכחנו שכיום אין שום בסיס לשום מחלוקת וכל המושג "להתיר פאה" נוצר מלכתחילה בעקבות חוסר ידיעה מקומית ו"איסור" ללא טעם מבוסס, גורף ויסודי, והמחלוקת חריפה (ואני כפי שוודאי הבחנתם- אוהב חריף!) הרבה יותר על מטפחת שכל אוסרי הפאה בזמנם אסרו גם מטפחת בחוץ, וכמובן שכל מי ש"התיר פאה" התכוון להתיר לאישה קלאסית החובשת לראשה ממילא מטפחת ורדיד ללא סיכוי ליציאת שום שערה מהכיסוי, ומכיוון שכך- במאות שנים האחרונות כשהמטפחות הפכו לבדיחות... ה"התרה" הפכה מזמן להחמרה!

ובוודאי לא לזה התכוון המשורר!! ככה לא בונים חומה!

ובקרוב ממש שיקומו לתחייה אוסרי הפאה הקדמונים וייחזו במו עיניהם בחורבן הצניעות ובפריצות הנוראה הקיימת בדורנו בעניין הזה (הרבה בגלל המלחמה הגסה והמיותרת בפאות) כששערותיהן של נשות ישראל מגולות בראש חוצות (גם בבני ברק, קרית ספר, אלעד ומאה שערים..) יחזרו באיסורם הזמני לאלתר, וירוצו לקנות לנשותיהם "פאה נכרית של נשים צדקניות"! (עיינו מסכת סנהדרין דף קיב' עמוד א').

שלכם, המפזז ומכרכר בעוז עם חבריו מקבוצת "תן חיוך- הכל לטובת הפאה"

יפתח לוזיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות