17 Jun
17Jun

מכשירי הנייד (המוגן) מצלצל. שיחה חסומה- מיני רבות לאחרונה- מבקשת להיכנס. אני מכניס אותה. והרי היא לעינייכם:

אני: ערב טוב!..

פלוני: תגיד אתה.. אתה יפתח לואיזה?..

אני: לוזיה..

פלוני: לואיזיה בסדר שיהיה.. אתה באמת חושב שהרבי התכוון לפאות של היום?!?..

אני: אתה חסיד חב"ד?.. פלוני: ..אהה.. לא...

אני: אז מה אכפת לך מה הרבי התכוון?.. תעשה את רצון ה' בשלימות- על פי התורה!..

פלוני: ומה אומרת התורה?..⁦⁩

אני: מה שמך בבקשה אחי?..

שלומי: ..מ.. ש.. שלומי.. (בנקודה זו קפץ הפקק..) איך אתה מעיז לומר שפאה יותר מהודרת ממטפחת?!?.. הרי היא בכלל לא נראית נשואה!!.. אין שום הבדל בינה לבין רווקה!! וזה נראה כמו השיער האמיתי שלה ואפילו יותר יפה!! וכל הקטע שחייב לכסות את השיער זה כדי שהוא לא ימשוך עיניים ויגרה!! אז מה הקטע שהיא שמה שיער אחר?!?!.. ולאישה נשואה אסור למשוך עיניים!! וכולם צריכים לדעת שהיא נשואה!!..יא משוגעאתה הולך ישר לגיהנום!!..

אני: שמע צדיק, אתה זה שטילפנת לשאול משוגע כמוני שאלה בהלכה אז אני מתחיל להתבלבל מי המשוגע בינינו...

שלומי: מצחיק מאוד!

אני: סתם חבר, הכל באהבה עכשיו תגיד לי בכנות- מנין שלפת  את כל היציאות מקודם?.. מ'קומקום למשה' או מ'כנפי שועל'?.. איפה זה כתוב?.. אתה יודע בכלל מה המקור של האיסור 'שיער באישה (נשואה!) ערווה'?.. ולגבי האישה הנשואה שטענת שחייבים לראות שהיא כזו- לעניות דעתי  מצד "מים גנובים ימתקו" ובפרט בדורנו ה..... מאתגר (חבר'ה כפיים על הסינגור) .. הייתי מציע שבני ישראל המשוטטים ברשות הרבים כלל לא ידעו מהנשואות.. שפשוט ייבלעו להן בין הרווקות.. אבל עזוב זה עניין בפני עצמו ודי למבין.. צר לי לבשר לך אך רבי שלמה חולק על דעתך המשובשת נטולת המקור ההלכתי..

שלומי: למה מי זה הרבי שלמה הזה?!?!..

אני: אחד.. אני מתכוון לרש"י הקדוש רבי שלמה יצחקי.. הוא מפרש בנוגע לאישה סוטה שעשתה עבירה חמורה והכהן פורע (-מגלה) את שערה בפרשת נשא פרק ה' על פסוק חי', וזה למעשה המקור המקראי לאיסור המדובר: "ופרע את ראש האישה- סותר את קליעת שערה כדי לבזותה. מכאן לבנות ישראל שגילוי הראש גנאי להן". סוף ציטוט.

שלומי: לא יודע .. לא..

אני: ומקור ראשוני תלמודי נוסף לכיסוי הראש אצל האישה הנשואה, מובא ברש"י בגמרא מסכת כתובות דף עב' בסוף עמוד א', שם כתוב שאישה נשואה היוצאת עם שיער פרוע- גלוי ולא מכוסה- עוברת על איסור מהתורה ועל כך רש"י מפרש בהמשך לדיון על האישה הסוטה שם: "מדעבדינן לה הכי לנוולה (מזה שעושים לה כך-מגלים את שיערה כדי לנוול אותה) מדה כנגד מדה כמו שעשתה להתנאות על בועלה (אותה חוטאת התייפתה לכבוד האיש החוטא שעבר עימה את העבירה והתורה כנגד זה עושה לה הפוך- מנוולת אותה) מכלל דאסור (מכך מובן שאסור לגלות שיערה) אי נמי מדכתיב (גם מובן מזה שכתוב בפסוק את פעולת הכהן על שיערה-) ופרע מכלל דההוא שעתא לאו פרועה הות, שמע מינה אין דרך בנות ישראל לצאת פרועות ראש וכן עיקר (מובן שעד עכשיו- כשהכהן בא להעניש אותה- שיערה היה מכוסה ומכאן מובן שאין דרכן של יהודיות לצאת עם שיער מגולה) ."

שלומי: נו?!?. אז מה אתה בא להגיד??..

אני: אני הקטן לא בא להגיד שום דבר.. אני סה"כ מתווך ומצטט לך את מקורות תורתנו לכיסוי ראש האישה הנשואה ודעתו של רש"י עליהם:

א. רש"י כותב שגילוי שיער לאישה נשואה זה בכלל ביזוי, גנאי וניוול ולאו דווקא מגרה ומושך כפי שטענת מקודם. והיא שבאה להתנאות עושים לה מידה כנגד מידה ומנוולים אותה- מגלים שיערה לעיני כל השוהים במעמד ללא חשש גירוי, משיכה והרהור של הצופים..

ב. רש"י לא נותן שום טעם הגיוני לכיסוי שיער האישה הנשואה, זה לא כדי להבדיל בין רווקה לנשואה.. או שלא תמשוך כפי שטענת רבי שלומי היקר.. אדרבה- אין שום סיבה הגיונית לכסות את שיערה אחרי חתונה אלא רק "מכאן!" רק בגלל לשון הפסוק! זו ממש גזירת הכתוב- חוק, רצון השם ללא הסבר והוא כותב שזה ה"עיקר"! כלומר הסיבה העיקרית! כי הכתוב אמר! אם שיער כל כך יפה ומגרה מדוע רווקות (אפילו בשכונת מאה שערים) לא מכסות ראשן..

שלומי:.. אה.. אבל.. בטוח יש תשובה על זה..

אני: תשובה על מה?.. אין פה שום שאלה הכל ברור כשמש!

שלומי: הכל טוב אחי.. אני.. אדבר אתך כבר אחר כך בעזרת השם..


שלכם כתמיד ואף יותר, יפתח לוזיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות