04 Jan
04Jan

רבי יהושע פולק (ווֹלק) בן אלכסנדר הכהן (ה'שט"ו, 1555 בערך - י"ט בניסן ה'שע"ד, 29 במרץ, 1614) היה ממפרשי הטור והשולחן ערוך ומגדולי האחרונים. מכונה בדרך כלל על שם פירושיו, 'פרישה ודרישה' או 'סמ"ע' (ספר מאירת עיניים).

בספרו ה'פרישה' על ה'טור', חלק 'אורח חיים', סימן ש"ג סעיף קטן יט', הוא פוסק כ'שלטי הגיבורים' ו'דרכי משה' (הרמ"א) ומתיר פאה נכרית בשופי: "יוצאה בחוטי שער- מצאתי כתב בהג"ה אלפסי החדשות (כוונתו ל'שלטי הגיבורים') דמותר (שמותר) לאשה נשואה לגלות פאה נכרית שלה לא שנא (לא משנה) אם היא עשויה משערותיה או משער חברתה דאין (שאין) שער באשה היה ערוה אלא דוקא שערותיה המדובקים בבשרה אבל לא בתלושין. עשויה (הפאה) לכסות שערותיה האחרות (הטבעיות, האמיתיות) אף על גב דעבדה לקשוט (שעשויה לקישוט ויופי) שתהא (אותה אשה) נראית בעלת שער- עד כאן לשון 'דרכי משה'."

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

שלכם,

יפתח לוזיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות