24 Dec
24Dec

חברים יקרים, אהובי נפשי, צמודי לבבי הבה נסכמה את מסקנות ההלכה וההיגיון הבריא עד כה בכלל, ולאור דברי הרב משאש בפרט:

א. מן התורה (ברובד הפשט), כיסוי הראש לאישה נשואה הוא גזירת הכתוב - חוק שלמעלה מטעם ולא ציווי הגיוני. אחת הראיות לכך היא שרווקות לא נדרשות לכסות שיערן, יפה ככל שיהיה.

ב. אין שום מקור תורני מהימן שצריך להיות היכר בין פנויה לנשואה. אחת הראיות לכך היא שגרושה ואלמנה לא מורידות את כיסוי ראשן. וזו המצאה פרועה שנובעת מבורות עמוקה ודמיון פורה לא מנותב. או מעיון סורר בסורות הקוראן.

ג. אסור לאישה לגלות אף שערה משערות ראשה ברשות הרבים. אמנם בבית וכיוצא בו אין זה איסור מהתורה אך בהחלט הידור צנוע ומבורך.

ד. המהר"ם אלשקר שפרץ דרך חדשה וכתב אודות גילוי שיער מסוים, חידש את חידושו המֶקל רק לפני כ-500. מאז סתרו את דבריו בכל הדורות וחלק מהפוסקים אף הסבירו שהתכוון רק בבית ולא בחוץ, ועוד הסברים הגיוניים כיוצא באלו. איך שלא יהיה- הרבה רבנים וקהילות בישראל אינם סומכים כלל על היתרו הדחוק.

ה. פאות נכריות היו בשימוש לפחות מתקופת שלמה המלך. הן היו עשויות משיער אמיתי וטבעי, כך הן גם נראו בפועל וזו בדיוק הסיבה שנשים חבשו אותן- כדי להיראות בעלות שיער. שיערות הראש לא השתנו מחווה אימנו ועד היום. אין שום סיבה והיגיון שאישה תוריד מטפחתה ורדידה ותחבוש במקומם "פאת קש"! זו ממש בדיחה רדודה.

ו. הפאות היו נעשות משיער האישה עצמה/ משיער חברתה/ משיער צרתה.

ז. פאה אינה קשורה (בהכרח) לנכרית. היא בוודאי לא לבוש גויי, אין להן סיבה לעשות זאת אלא אם הן קרחות או שחקניות תאטרון וכיוצא באלו, וטעמים אלו שייכים גם ביהודיות. מה שכן חובשות הגויות הדתיות זה מטפחות ורדידים... פאה היא סמל האישה החרדית כבר מאות שנים.

ח. נשות ישראל מימי קדם עד לפני עשרות/ מאות שנים לא העיזו לצאת מהבית עם מטפחת לבד, מטפחת היתה סוג של כיסוי תחתון, אלא הן לבשו רדיד שכיסה את כל המטפחת ואף חלק מפלג גוף עליון, או לחילופין פאה נכרית. כנאמר בשיר השירים פרק ה' פסוק ז': "נשאו את רדידי מעלי שומרי החומות"..

ט. היו תקופות בהיסטוריה שהשימוש בפאות נשכח ודעך במקומות מסויימים ובא הפוסק הראשון (ה'שלטי הגיבורים' הספרדי) מאז ומעולם וראה צורך כצו השעה להסביר ולפסוק ללא ספק שאין בעיה כלל לחובשן בתור כיסוי ראש על אף יופיין.

י. לאחר עשרות שנים של הסכמה שבשתיקה ואף פסיקה מפורשת כמוהו מצד גדולי הפוסקים באותה תקופה, קם פוסק (ה'באר שבע' האשכנזי) שביקש לאסור את השימוש בפאה ונימוקיו עימו (יש לציין שוב- בזמנו ומקומו היה איזשהו ממש בדבריו). במהלך הדורות הצטרפו אליו עוד כמה פוסקים. הוא ואף שאר האוסרים אסרו גם מטפחת ללא רדיד.

יא. גדולי ישראל בכל הדורות, ביניהם ניניי האוסר, דחו את סברתו מכל וכל ואף הוכיחו כי טעמו לאסור-*חשש 'מראית עין' לא קיים בדורות האחרונים בכלל ובדורנו בפרט. ובוודאי יחזור בו היום בתקיפות, בעיקר בעקבות הפריצות בשאר הכיסויים..

יב. לכסות את הראש במטפחת בצורה מוחלטת במשך כל הזמן זה קשה מאוד על גבול הבלתי אפשרי.

יג. גם אם אישה בודדה מיני רבות טוענת שהיא דווקא כן מצליחה לכסות עם מטפחת ללא שיראו אפילו שערה אחת, עדיין- מאז תנועת ההשכלה ובפרט בדורנו יש עניין גדול מאוד לחבוש דווקא פאה נכרית כדי למשוך נשים אחרות להתקרב ליהדות ולכסות ראשן כראוי ובכל זאת להישאר נאה (על פי גדרי ההלכה כמובן ופשוט) מכובדת ונשית ולא להרחיק אותן על ידי שיראו להן שאם הן מעוניינות להתקרב ליהדות הן צריכות לחבוש על ראשן 'מטלית' (כלשון הרב משאש) ולהיראות מוזר ושונה כפי שניראות הדתיות בעמים אחרים להבדיל.⁦

⁦⁩⁦ובדיוק מסיבה זו מחממים את מי המקווה, בונים פינת קפה בבית כנסת, ולובשים בגדים מכובדים כיאה לבני מלכים. יש כאלו שאף מבטיחים גן עדן.. ויש כמובן את הסלקטורים שלנו שמפנים דווקא לגיהנום.. אבל על כל פנים משתמשים בסיבות צדדיות כדי למשוך ולקרב! או משום מה לרחק...

ויש עניין גדול - במיוחד בדורנו היתום - להנגיש את היהדות ולעשותה אטרקטיבית ונוצצת ולא להיפך! יש מספיק ערוצי תקשורת שעושים זאת כנגדנו!

⁦⁩זה בדיוק כמו הזקן הקדוש שלאחרונה עושה קאמבק מרשים, וחוזר לאופנה והדבר מבורך ויעיל - שהרי בזכות זה יהודים רבים נמנעים מאיסורי תורה חמורים ולא משנה מדוע הם לא מגלחים אותו! זה לא מעניין אף אחד אם זה יפה עבורם! "המעשה הוא העיקר!" וברוך ה' שיש פריט לבוש יהודי שמעורר קנאה אצל מי שטרם זכתה לחובשו! הלוואי יהיה כך גם בציצית וחצאית!

בקיצור - פאה היא סוג של קידוש ה', ואילו מטפחת וכיוצא בה גובלים באבק חילול השם אם לא יותר...

יד. יש עניין גדול בפאה דווקא, משום שכשאישה קושרת לראשה מטפחת, ללא קשר למה שהיא משדרת לנשים אחרות, היא בדרך כלל חשה מנוולת, כבולה ומתוסכלת- היפך הטבע האנושי ובפרט הנשי ⁦⁩. זו גם הסיבה שהדבר האחרון שאישה המתקרבת ליהדות תקבל על עצמה זה כיסוי ראש.. אם בכלל.. והמצב האבסורדי הלזה מביא לגילוי שיער ברבים ותחושה כללית של החמצה ומירמור ממצוות היהדות- דברים שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין בהם כלל (וגם אנו לא)!

טו. יש עניין ש אישה תתנאה לבעלה בהיתר גם בחוץ כדי שלא תתגנה עליו ולא ייתן מבטיו באחרות ויעמיק שריטותיו במחשבותיו ודי למבינה..

שלכם, קבלן חברת "מרסקי המיתוסים - צפון"

יפתח לוזיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות