04 Jan
04Jan

המקובל הספרדי רבי אליעזר חזן נולד לאמו ולאביו הראשון לציון חכם יוסף רפאל בשנת תקמ"ו (1786) באיזמיר שבתורכיה.

את רוב תורתו קיבל מפי אביו בעל ה'חקרי לב'. בשנת תקע"א (1811) עלה יחד עם אביו ומשפחתו לארץ ישראל והתיישב בירושלים, שם עלה ונתעלה במעלות התורה והקדושה. אביו העיד על גדולתו בתורה, וראה בו את ממשיך דרכו. רבי אליעזר היה בקי עצום בנסתר כבנגלה, ונמנה עם חכמי ישיבת 'בית אל'.

נפטר ביום ח' באב תקפ"ג (1823) ונטמן בהר הזיתים. רבי אליעזר כתב חידושים רבים בחייו, אך לא זכה לראות שום חיבור שלו בדפוס. שנים רבות לאחר פטירתו נמצאו חלק מחיבוריו, ויצאו לאור בספרים הבאים: 'עמודי ארזים' - ביאור על 'ספר יראים' ו'משפטי השם' - שו"ת (שאלות ותשובות).

בספרו "עמודי ארזים" (חלק א' סימן יב' סעיף קטן ז', נכתב בשנת תק"ע לערך), הביא את ה'דרכי משה' (של רבי משה איסרליש) בסימן שג' שאפילו שיערה של האישה עצמה תלוש שאח"כ חיברה בראשה אין בו "שיער באשה ערוה", וכל שכן שיער חברתה.

שלכם, החזן בפוטנציה,

יפתח לוזיה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות