25 Dec
25Dec

זכינו להימצא בד’ שבט בה הפציע אור אלוקי גבוה מעל גבוה בהילולת האי גברא רבה, עמוד התורה, בוצינא דנהורא, אחד מבני עליה, הוותיק והחסיד, נחמד ונעים מאוד, איש ירא אלוקים, חריף ובקיא, כבוד שם תפארתו, מורנו המכונה בפי כל ’הבבא סאלי‘ (-'אבא ישראל'/ 'אבא מתפלל').

רבי ישראל אבוחצירא עליו השלום היה צדיק ומקובל ממוצא מרוקאי (נולד בראש השנה א' תשרי ה'תר"ן, 26 בספטמבר 1889 והסתלק לגנזי מרומים בד' בשבט ה'תשמ"ד, 8 בינואר 1984). הותיר אחריו שושלת מפוארת של רבנים ומקובלים חסידים ויראי שמיים.

ומכיוון שהבלבול בדורנו גדול כמו ההומניות בשטחים, והשמועות מתגלגלות ללא רחמים ויש אשר כורתים כבר עצי הסקה לתנורי הגיהנום ומחלקים כרטיסי כניסה בהנחה לשם,הריני בזה להביא בפניכם את עדותו של חתן ה’בבא סאלי‘ בהסכמה שנתן לרגל הוצאתו לאור של ספר הרב ליאור עזרן שליט”א מאופקים - ”חן וכבוד“, המקיף את סוגיית מעלת הפאה באופן מופלא וגאוני ואביא גאולה לעולם בכך שאגלה לכם שחלק נכבד מהחומרים הממכרים שאני כותב לקוחים מספרו המתוק מחילבה של אשכנזים, בהסכמתו כמובן.

וכך כותב חתנא דבי צדיקיא הרב ישר אדרעי שליט”א, ראש מוסדות ’בית ישראל‘ ושליח הרבי לנתיבות עיר התורה והחסידות:

”ב”ה, ה‘ טבת תש”ע

לכבוד הרב הגאון הרב ליאור עזרן שליט”א

השלום והברכה.

אחרי דרישת שלומו הטוב, על פי בקשת כבודו הריני בזה להעלות על הכתב מה שידוע לי. אודות התייחסותו של כבוד קדושת מורי וחמי הצדיק רבי ישראל אבוחצירא זכר צדיק לברכה, בענין לבישת פאה נכרית לנשים נשואות, וכדלהלן.

מעולם לא שמעתי אותו שדיבר נגד לבישת פאה נכרית. וכמו כן בתו, אשתי שתחיה, וכן חמותי הרבנית אשת הצדיק אמרו שלא שמעו אותו מעולם מדבר נגד לבישת פאה נכרית.

ואדרבה, עובדה היא ששתיים מבנותיו לבשו פאה נכרית בצעירותן, וכן אשתי, בתו שתחיה, לבשה פאה נכרית בחייו במשך קרוב לעשר שנים, והגם שידע מזה, לא אמר לה מעולם דבר כנגד זה."

ומסיים את מכתב הסכמתו בתזכורת חיונית על חיבתו הגדולה והמיוחדת של ה’בבא סאלי‘ לכבוד קדושת האדמו”ר מליובביץ‘ וממילא גם לדעת קודשו בעניין חבישת פאה דווקא.

שלכם, ומזכירכם: ”לא קונים סיפורי סבתא.. מאמינים רק לסיפורי סבא! רבי ישראל סבא קדישא!“

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות